Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
800 postów 361 komentarzy

III Rzeczpospolita Prowokacyjna

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Oczywiście odgrzebanie dziś sprawy „afery gruntowej”, podobnie jak i próby ożywiania smoleńskich trupów to elementy kampanii wyborczej i w tej roli nie warto im poświęcać większej uwagi.

 

Ta pierwsza zagrywka dowodzi jednak znacznie głębszego kryzysu państwa, niż tylko ten który powstał kiedy premier RP próbował posadzić swojego zastępcę, a uniemożliwił to szef MSW metodami z taniego kryminału.

 

Problem z prowokacją jako techniką operacyjną polega na tym, że jest pochodną systemu wartości składających się na poczucie sprawiedliwości, nie zaś systemu prawa. Ius zaś, w przeciwieństwie do lex jest zaś z natury swej rzeczy subiektywna i czasem literą lex uzupełnia, a czasem jej zaprzecza.

 

Ogólnie nie mam nic przeciwko skazywaniu  Mariusza Kamińskiego, a samo „ABC” uważam za instytucję idiotycznie wręcz zbędną, natomiast w tej sprawie, zestawionej z lubelską historią mec.  Mirosława Kuchnickiego, który zaaranżował skuteczną prowokację dla ujawnienia łapówkarstwa jednego z miejscowych lekarzy - uderza nastawienie sądów do samej instytucji prowokacji.

 

Kiedy ten mechanizm operacyjny wprowadzano do polskiego prawa - sceptycy ostrzegali, że może być nadużywany i służyć do kreowania, a nie wykrywania przestępczości. Przywoływano przykłady ze Stanów, w których w latach 90-tych już ćwiczono eliminowanie m.in. przeciwników Lewiatana właśnie metodą wmuszania kupna nielegalnej broni czy dziecięcej pornografii. Ponieważ jednak akcje np. ATF kierowano przeciw sektom, czy mało przyjaźnie wyglądającym grupom białych supremacjonistów – tolerancja społeczna dla tego typu uroszczeń władz była znaczna, także, a może zwłaszcza – poza granicami. W przypadku polskim decydowało bowiem zdecydowane u nas uznawanie wyższości rzekomo uniwersalnej „sprawiedliwości” – nad prawem, z zasady obcym, niezrozumiałym, niedoskonałym – a przeważnie po prostu przeciwskutecznie stosowanym. „Ala Capone  skazano za podatki!” - dźwięczało w uszach polskich prawodawców, wymiaru sprawiedliwości, wreszcie wyborców.

 

Chórek fanów amerykańskich seriali kryminalnych zagłuszył więc tych ostrożnych. W międzyczasie okazało się jednak, że nie żyjemy w świecie „Nietykalnych”, ani nawet „CSI”. Niemal równolegle z prowokacją swoje ciemne strony pokazała także wprowadzona równolegle instytucja „świadka koronnego”. Pragnący „sprawiedliwości” nagle zorientowali się, że zamiast niej – otrzymali faktycznie uniwersalny relatywizm, a rzucane na salach sądowych i politycznych trybun oskarżenia stają się równie wiarygodne, jak polskie podróbki amerykańskich seriali. Słowem – tu jest Polska, więc co mogło pójść źle, poszło po polsku!

 

Wahadło "dominującej opinii" odbiło więc skrajnie w przeciwną stronę. Oto sądy zdają się twierdzić, że wzięcie łapówki w skutek prowokacji nie jest prawdziwą korupcją - no bo intencją dającego nie było przecież przekupienie, tylko złapanie biorcy za rękę. Ale w takim razie, słuchając uzasadnienia sędziego  Łączewskiego w sprawie Kamińskiego trzeba więc dojść do wniosku, że całą instytucję kontrolowanego wręczenia łapówki należy zwyczajnie wyrzucić do śmieci, bo sądy będą karać za same jej użycie!

 

Co ciekawe, sąd w Zamościu podobnie potraktował lubelskiego adwokata, który na łapówce chciał przyłapać skorumpowanego lekarza i we współpracy z jedną z ogólnopolskich telewizji wykreował całą wielopiętrową intrygę dowodzącą, że faktycznie pan doktor ma lepkie rączki do dowodów wdzięczności wykraczających poza ramy prawa. Sąd, podobnie jak w przypadku Kamińskiego, też skazał organizatora całej akcji, ale przyjmując przeciwny punkt widzenia - że łapówka była jak najbardziej prawdziwa, w efekcie czego mec. Kuchnicki odpowiada tak, jakby naprawdę Doktora Kopertę chciał przekupić, a nawet w celu wręczenia wziątki zorganizował całą zorganizowaną grupę przestępczą!

 

Oba uzasadnienia są z gruntu głupie, sprzeczne tak z duchem, jak i literą prawa, niezależnie od tego czy samą prowokację uważamy za przydatne narzędzie, czy za niebezpieczną broń w rękach państwa. Nie mniej jednak oba wyroki powodują, że z pewnym niezadowoleniem muszę zgodzić się z prezesem  Kaczyńskim, dowodząc, że w Polsce tylko branie łapówek było, jest i będzie bezkarne, natomiast ujawnianie ich, łapanie winnych czy opisywanie korupcji - to czyny prawnie ścigane i politycznie podejrzane.

 

Do znudzenia trzeba powtarzać, że nie tyle prawo mamy w Polsce mamy złe (tzn. teraz już mamy – ale głównie w wyniku jego nieustającego poprawiania, ulepszania i przede wszystkim – uszczegóławiania...) - co jego stosowanie i egzekwowanie jest dramatycznie fatalne, co tylko dowodzi, że III RP jako projekt polityczny jest zupełną klęską. Zarówno działanie agentów CBA wobec  Leppera  i jego podwładnych spod ciemnej gwiazdy, jak i skazanie Kamińskiego – są tylko dwoma dowodami na całkowitą prawno-polityczną degrengoladę naszego (?) państwa.

 

Skądinąd zabawne, że równolegle telewizja publiczna pokazuje serial „Służby specjalne”, który najpierw pozornie potwierdza wszystkie tezy przeciwników rozwiązania WSI, by następnie poprzeć światopogląd ich przeciwników – a widzowi/wyborcy zostaje w głowie tylko obraz, że ma do czynienia z fasadową polityką i pozornością III RP. Struktury – która im szybciej upadnie, tym lepiej dla Polski.

 

Konrad Rękas

 

KOMENTARZE

 • Po co w Polsce powołano CBA – materiał edukacyjny .
  Służby specjalne w Polsce spod znaku „Polowania na czarownice” , czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne /CBA/ same kreują swoje ofiary /figurantów prowadzonych przez siebie spraw operacyjnych po to , by – w oczach opinii publicznej - uzasadnić swoją potrzebę istnienia . Przy tym stosują niezgodną z prawem i niedopuszczalną prowokację / z wyjątkiem działań / czynności rozpoznawczo –operacyjnych takich jak ; zakup kontrolowany , przesyłka niejawnie nadzorowana/ jako główną metodę swoich operacyjnych działań / gier/. Tymczasem prawda jest taka , iż CBA w Polsce w dosłownym tego słowa znaczeniu są po prostu „policją polityczną” stworzoną do walki z niewygodnymi osobami dla rządzącego Polską reżimu / niektórzy nazywają ten reżim : żydoreżimem/ prowadzoną pod szyldem walki z tzw. „korupcją ".
  Przy tym – patrząc szerzej - korupcja jest jedną ze strategii i taktyki zniewalania narodów / państw stosowaną od wielu , już wielu lat przez „międzynarodową lichwę” mającą na celu współczesne skolonizowanie tych narodów i państw, co bardzo dobrze oddaje ten film :

  https://www.youtube.com/watch?v=qIwDCPqiCLg

  w którym mówi się o korupcji elit niezależnych państw jako o jednej z metod nowej kolonizacji i podboju świata w ramach planów globalizacji –nowego porządku świata / NWO/. Od siebie do tego filmu dodałbym jeszcze to, że w krajach na nowo skolonizowanych / takich jak Polska po 1989 r. czy też Ukraina po rozpadzie ZSRR po 1991 r. / tworzona jest tajna struktura policyjna do walki z korupcją, która ściśle współpracuje z kolonizatorem / okupantem w dziele grabienia tego państwa i jego obywateli . Osobom skorumpowanym zakłada się prywatne zagraniczne konta / najlepiej w Szwajcarii/ , by do końca ich życia mieć ich pod kontrolą i by móc nimi dowolnie sterować, a w razie czego . gdyby zaczęli „fikać ", by móc im to konto zamknąć pod zarzutem na przykład walki z „korupcją”, czy też walki z „terroryzm”, nota bene będącego socjotechnicznym wynalazkiem tego samego co „korupcji " pomysłodawcy. I w ten oto piękny sposób kółko się zamyka. Ptaszki same wpadają do klatki z której nigdy nie będą w stanie samodzielnie wylecieć i geszeft się kręci, bo oto przecież chodzi.

  Łódź, dnia 3 luty 2015 r. Michał Jarzyński
 • @detektywmjarzynski 02:38:27
  Działalność CBA w Polsce na przykładzie sprawy „korupcyjnej” Dochnala i Pęczaka.

  Państwo Polskie dzięki zaindukowanej nam przez syjonistów korupcji i działaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wymiaru sprawiedliwości w Polsce , w tym Sądu Rejonowego w Pabianicach / gdzie wówczas w kierownictwie był sędzia Karol Ike-Duninowski, który aktualnie prowadzi spreparowaną przeciwko mnie przez służby specjalne sprawę w Sądzie Okręgowym w Łodzi /awansował/ o rzekome naruszenie przeze mnie dóbr osobistych Konrada Rydzyńskiego, syna mojego oprawcy Naczelnego psychiatry LWP płk.prof. Zdzisława Rydzyńskiego / traci kolejne pieniądze na odszkodowanie /12,1 tysiąca euro/ zasądzone przez Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu za złamanie praworządności w trakcie dlugotrwałego procesu Dochnala w Polsce. Pamiętacie jak wszystkie ścierwo-media w Polsce wyły o sukcesie CBA w Polsce. Przypomnę po kolei fakty :

  http://cba.gov.pl/pl/newsy-serwisu-antykorup/2182,Afera-Peczaka-Dochnala.html

  http://wyborcza.pl/1,76842,12509090,Polska_zaplaci_Dochnalowi_za_areszt.html

  http://www.tvp.info/18594595/wyrok-w-sprawiedochnala-uchylony-sprawa-wraca-do-sadu-okregowego

  W Polsce jest sejm, jest rząd, jest prezydent, lecz służby specjalne od wielu już wielu lat działają „po partyzancku”, bowiem sejm jak dotąd nie uchwalił ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. Przypadek ? Chyba nie ! Dzięki temu mamy tak jak mamy , a "chłopaki" ze służb specjalnych, przy aprobacie wymiaru sprawiedliwości , robią co chcą, częstokroc łamiąc prawo , naturalnie bezkarnie. Wspomniany projekt ustawy o czynnościach operacyjno- rozpoznawczych :

  http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/projekty/353_p.htm
 • @detektywmjarzynski 02:42:45
  Sprawa przeciwko Pęczakowi miała podtekst polityczny i była de facto sprawą polityczną , a nie korupcyjną. Tak samo jak i całe śledztwo prowadzone przez prokuraturę i służby specjalne po linii operacyjnej . Chodziło o umniejszenie i skompromitowanie roli lewicy w Polsce po to, by się ona nie mogła odrodzić i zagrozić dwóm agenturalnym partiom PO i PIS. Lewica w Polsce po 1989 r. byłą programowo niszczona przez zaoceanicznych i brukselskich syjonistów przy udziale ich agentury umieszczonej na szczycie SLD oraz w jej szeregach. Dziwię się naiwności ludzi z polskiej lewicy, którzy do tej pory podpierają się satrapą Millerem, Kwaśniewskim i innymi , którzy zdradzili lewicę , a teraz , by ośmieszyć lewicę w oczach i postrzeganiu opinii publicznej wystawiają i lansują takie kandydatury jak Pani Ogórek , wiadomo z góry skazane na niepowodzenie.
 • @detektywmjarzynski 02:42:45
  Sąd w Polsce , który do tej pory ścisłe współpracował z CBA nagle zwrócił się przeciwko tej instytucji, czego wyrok w sprawie byłego szefa CBA jest dowodem :

  http://wpolityce.pl/polityka/239106-sad-rozgrzany-mariusz-kaminski-winny-ws-afery-gruntowej-3-lata-wiezienia-i-10-lat-zakazu-zajmowania-stanowisk-publiczchny

  Wielu ludzi , w tym szczególnie agenturalnej wobec Polski i Polaków PIS , dla której CBA był ich dzieckiem i chlubą jest w szoku nie wiedząc co się stało. Odpowiedź na to pytanie jest w tym moim materiale. Moim zdaniem sąd jego wierchuszka zrozumiała o co toczy się gra w Polsce i aby sama przetrwać zrywa dotychczasowy romans z CBA.

  Wymiar sprawiedliwości w Polsce – do likwidacji i „prywatyzacji” ?

  O tym , że w wymiarze sprawiedliwości /sądownictwie i prokuraturze/ w Polsce od dłuższego czasu dzieje się źle nikogo nie trzeba przekonywać. Fakty mówią same za siebie. Świadczy o tym wielka rzesza ludzi uznających się za poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości w Polsce. Ustawiane od góry sprawy. Dyspozycyjni sędziowie i prokuratorzy. Powstające jak grzyby po deszczu różne stowarzyszenia , fundacje , itp. do walki z bezprawiem wymiaru sprawiedliwości.

  Jako jeden z poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości w Polsce po 1989 r., podobnie zresztą jak większość opinii publicznej w Polsce, winą za to obarczałem sam wymiar sprawiedliwości. Od nie dawna nabrałem jednak przekonania , iż to co się aktualnie dzieje w sądzie i prokuraturze jest dobrze zaplanowaną zewnętrzną dywersyjną kampanią rozgrywaną przy udziale V kolumny tkwiącej w organach władzy publicznej , w tym w samym wymiarze sprawiedliwości, zmierzającą do rozwalenia sądów i prokuratury „naszymi rękami” jako jednego z fundamentów państwa , który po 1989 r. nie był dotąd przez nikogo podważony i obalony .

  O tym że właśnie tak jest przekonała mnie przeprowadzona w dłuższym okresie czasu analiza porównawcza zachowań niektórych fundacji , stowarzyszeń, walczących w Polsce z wymiarem sprawiedliwości , w tym reakcje i wypowiedzi polityków jak chociażby wypowiedź agenturalnego dla zaoceanicznych „sojuszników – przyjaciół’ Jarosława Kaczyńskiego / Kalksteina na wiecu 13 grudnia 2014 r. , ostro oprotestowana przez prezesów Trybunału Konstytucyjnego, oraz prezesów Sądu Najwyższego i Administracyjnego jak również wypowiedzi niektórych indywidualnych osób , w tym dr. Zbigniewa Kękusia cyklicznie atakującego , przy wykorzystaniu tuby propagandowej portalu Monitor Polski zarówno system sprawiedliwości jak i pojedyncze osoby systemu sprawiedliwości, w tym największego dotąd doktrynera tego sytemu profesora Andrzeja Zolla –jednego z autorów kodeksu karnego z komentarzem oraz przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w Polsce.

  O co w tym wszystkim chodzi ? Już to raz wyżej wypowiedziałem . Chodzi mianowicie o to, by „naszymi rękami” rozwalić wymiar sprawiedliwości w Polsce pod pięknym hasłem , iż jest to „ relikt komunizmu w Polsce”.

  Komu na tym zależy żeby rozwalić wymiar sprawiedliwości w Polsce ? Na tym zależy tym samym ludziom z zagranicy , przy wykorzystaniu własnej agentury w Polsce , którzy wcześniej , dzięki :Solidarności” rozwalili polski przemysł i jego poszczególne gałęzie w tym , hutnictwo, górnictwo, włókiennictwo itd. robiąc sobie z Polski kolonie – raj dla konkwistadorów.

  Dlaczego im na tym zależy ? Wymiar sprawiedliwości po 1989 r. jest jedynym fundamentem polskiej państwowości, a ponadto ludziom od geszeftu nie przynosi dochodów, więc trzeba go w maksymalnie możliwym stopniu „sprywatyzować” . Nie można tego zrobić inaczej nie likwidując wcześniej – przy poparciu społecznym – na zasadzie „kozła ofiarnego” starego systemu, wprowadzając przy okazji prawo likwidujące przywileje min. dotychczasowy system emerytalny sędziów i prokuratorów.
 • @detektywmjarzynski 08:38:14
  Potwierdzam to co pisze Pan Michał. Grupa zdegenerowanych funkcjonariuszy publicznch wprowadziła do życia politycznego metody bandyckie godne Josefa Mengele. Spytajcie się Renaty Beger jak jej chlorki podsypywali na fotel w sejmie. Antypolskie bydło nie ma skrupułów przy wykorzystaniu chemii w walce z przeciwnikami politycznymi.
 • @detektywmjarzynski 08:38:14
  Panu się coś w główce popierdoliło Pan to bezprawie policji,prokurwatorów i sądów sprzedajnych nazywa wymiarem sprawiedliwości Pan pisze z psychiatryka??Kim pan jest panie detektywiejarzymski??Ma pan cywilna odwagę o tym porozmawiać??Stefan Dembowski Stowarzyszenie demokracja USa Nowy jork 513-326-440

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031