Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Fotowoltaika Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
996 postów 541 komentarzy

Niepodległość – zdobyta czy otrzymana?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polska i tak niepodległość by (od)zyskała.

 

Jakaś Polska. W jakichś granicach. Z jakimiś władzami. Po prostu – jakieś państwo w tym miejscu było potrzebne mocarstwom, które wygrały Wielką Wojnę, a ściślej siłom, które za mocarstwami tymi stały, do wojny doprowadziły, a następnie przeprowadziły ją aż do momentu, kiedy trzeba było na obszarach środkowej Europy stworzyć nowych/odnowionych bytów politycznych. Spór/wątpliwość czy niepodległość została nam dana, czy raczej przez nas samych wzięta - ma jednak do dziś poważne implikacje, o istotnym wpływie na współczesną inżynierię polityczną stosowaną na narodzie polskim.

 

Komu potrzebna Polska?

 

Przez 50 lat po powstaniu styczniowym raz w jednej, raz drugiej, a nawet w trzeciej stolicy zaborczej budziły się co pewien czas głosy: „a na cholerę nam właściwie ta Polska? Komu ona jest potrzebna? Może by ją komuś oddać?”. Tyle, że nikt nie chciał, więc wszystko zostawało mniej więcej po staremu. Dopiero przystępując do Wielkiej Wojny właściwie wszyscy zainteresowani wiedzieli, że sprawę polską jakoś trzeba będzie rozwiązać. I właśnie to przekonanie, a nie tylko względy taktyczne i chęć wykorzystania Polaków – zaowocowało najpierw odezwą wielkiego księcia  Mikołaja, czy potem Aktem 5. Listopada, a równocześnie postępującym skłanianiem się również mocarstw zachodnich do ustanowienia/zaakceptowania jakiejś formy zarządu na dotychczasowym pograniczu niemiecko-rosyjsko-austro-węgierskim. Po prostu – skoro nikt nie chciał, za rządzenie musieli wziąć się sami Polacy. A że nie umieli, zresztą zadanie mając karkołomne – to przecież całemu planowi dodawało tylko atrakcyjności, oczywiście z punktu widzenia realnych beneficjentów, a niekoniecznie nas samych.

 

Niby wszyscy wiedzieli, że jakaś Polska będzie – ale jaka konkretnie nie wiedział nikt. A raczej, skoro pomysłów na Polskę, nieprzygotowanych, ogłoszonych i dopracowywanych (albo i nie…) dopiero kiedy wszystko i tak się już działo – było aż za wiele, zatem odrodzona,  niepodległa Rzeczpospolita zaczęła się niepokojąco uśredniać, unijaczać, stawać pasywna, bierna, z jednej strony nadmiernie nastawiona na powtarzanie cudzych rozwiązań, koniecznie z największymi błędami włącznie  – a z drugiej zazdrośnie zakompleksiona na punkcie naszej odrębności i wyjątkowości. I to nawet/zwłaszcza w tych punktach, gdy ta nasza rzekoma oryginalność była raczej kulą u nogi niż zaletą. W zasadzie też istotą sporu o to jaka Polska miała być – były odpowiedzi udzielane na pytanie: skąd się właściwie wzięła?

 

Kompleks brzyduli i mocarstwowość na pokaz

 

Przy czym znowu, jak to w Polsce, nawet prawidłowe rozpoznanie rzeczywistości - jakoś dziwnie prowadziło do wniosków idących stanowczo za daleko, zaś zaproponowanie alternatywnych rozwiązań w założeniu korzystnych – tylko kłopoty kraju i narodu pomnażało. Oto bowiem w zasadzie trafne spostrzeżenie, że niepodległość Rzeczypospolitej była wypadkową polityki wielkich mocarstw – części klasy politycznej II RP narzuciło przekonanie o naturalnej niesamodzielności Polski, którą w dodatku trzeba na każdym kroku podkreślać, jakby nurzając się w tej naszej słabości. Trudno bez niesmaku wspominać powszechne przed 1926 r. uwypuklanie zbawienności, świętości i nieodwracalności sojuszu z Francją, objawiane nie tylko w ślepym naśladowaniu rozwiązań prawno-ustrojowych III Republiki, uchylaniu drzwi jej laickiej ideologii i centralistyczno-biurokratycznej praktyce, ale także wprost eksponowaniu symboliki obcego państwa nawet z pierwszeństwem wobec barw polskich, nie mówiąc o próbach całkowitego podporządkowania sojusznikowi Wojska Polskiego.  Najgorsze napady serwilizmu, upokarzanie Polski, czołganie się polityków III już RP przed zagranicą – mają swoją (nieuświadomioną zapewne) genezę właśnie w tamtej niewierze w polską samodzielność.  Tymczasem, jeśliby nawet niepodległość została nam dana przez innych – to przecież nie znaczyło to bynajmniej, że nie możemy jej zorganizować po swojemu. Niestety, ta część polskiej świadomości politycznej przypominała postawę tej niewiasty, która tak mocno zachwyciła się poproszeniem do tańca – że aż dla proszącego gotowa jest iść zarabiać na ulicę…

 

Odtrutką na służalczość – miała być wizja siły własnej, uosabiana przez „czyn legionowy”. Propagandowo była to sztuczka dość karkołomna – wszak akurat  Józef Piłsudski  zajmował się konsekwentnym antyszambrowaniem w gabinetach i sztabach mocarstw, miał jednak tyle przytomności, by się tym nie chwalić (a nawet wiedzę na ten temat ukrywać i tępić). Przeciwnie, pod rządami sanacji odzyskanie niepodległości miał wyjaśniać slogan „Wolą Narodu – Męstwem Żołnierza – Geniuszem Wodza”. Hasło skuteczne wychowawczo – i do pewnego stopnia bardzo korzystne, choćby jeśli chodzi o kształtowanie poczucia wartości czy rozumienia potrzeby wzmacniania niepodległości już posiadanej. Jednocześnie jednak zbitka ta niosła za sobą systemowe niebezpieczeństwo – bo skoro sami sobie niepodległość wzięliśmy, to tylko sami możemy ją oddać, a nikt jej nam nie zabrać nie może, prawda? Ano, w wyniku między innymi ignorowania sytuacji międzynarodowej – okazało się, że nieprawda, oj jak bardzo nieprawda…

 

Zresztą, nawet opiewanie niezależności jako warunku niepodległości – było u sanacji nieszczere i nieautentyczne. Wszak doszła ona do władzy dzięki inspiracji i wsparciu brytyjskiemu i choć polityka zagraniczna samego marszałka faktycznie wykazywała się dużą dozą samodzielności, zawodząc oczekiwania zagranicznych sponsorów – to nie ustrzegło to jednak II RP od popadnięciem w zależność od sił zewnętrznych, tyle, że na polu ekonomicznym.  Uparte trzymanie się przez władze II RP Gold Standard nie tylko czyniło II RP całkowicie nieudanym eksperymentem gospodarczo-społecznym, ale także stawało pod znakiem zapytania same podstawy niepodległości.

 

Zadufani w sukcesie, najpodlejsi w klęsce

 

Jeszcze zachowując jej formalne podstawy – władze polskie same zresztą wyrzekły się suwerenności, przyjmując w marcu 1939 r. tak zwane gwarancje brytyjskie, oddające w cudze ręce moc sprawczą co do losów Polski. Z kolei w ramach reakcji na niedawną mocarstwowość – na emigracji polscy decydenci prawem wahadła znowu dawali popisy serwilizmu i zapewniania mocarstw, że jedynym sensem wskrzeszenia Polski będzie jej lojalna służba jedynie słusznym sojuszom. W istocie bowiem  postawa pro-sowieckich komunistów i pro-londyńskich epigonów II RP w tym zakresie szczególnie się nie różniła.  Za dużym szokiem okazał się widać sam upadek państwa – a kwestia odzyskania przez niego niepodległości pozostawała tematem drażliwym. Władze PRL oczywiście źle reagowały na wypominanie im niesuwerennego charakteru, a legitymizacja władzy była dwojaka – miała łączyć własny wysiłek wyzwoleńczy narodu ze wsparciem uzyskanym ze strony ZSSR. W ten sposób komuniści starali się uniknąć rozdwojenia cechującego II RP – co pewnego stopnia i czasu nawet im się udawało. Zwłaszcza, gdy zrezygnowano z nadmiernej nachalności w lansowaniu sojuszu z ZSSR, a równocześnie podkreślano oddolny trud przy odbudowie i industrializacji kraju.

 

I znowu jednak, długofalowe skutki takiego ethosu - obrócone zostały przeciw jego twórcom. Ciężar znaczeniowy przesuwając się w stronę „czynu własnego” – znów zaczął go prowokować. Jego kolejnym objawieniem stała się legenda „obalenia komunizmu i zainspirowania Europy”, mająca osłodzić nam fatalny przebieg i skutki transformacji.

 

Mocarstwo zbyt słabe, by istnieć

 

Na marginesie zresztą warto zauważyć, że właśnie w latach 90-tych szczególnie mocno chyba zderzyliśmy się z całkowitym osamotnieniem naszych wizji niepodległościowych. To znaczy zdarzało się to oczywiście już wcześniej, tzn. niemal nikt nie w Europie nie uważał się bynajmniej za „ocalonego przed bolszewizmem” w 1920 r., nie mówiąc już o zupełnie anachroniczno-absurdalnej wizji „powstrzymywania Stalina” powstaniem warszawskim. Po 1990 r. Polacy byli jednak szczerze zdumieni niemiecką niewiedzą w zakresie zburzenia Muru Berlińskiego nadwiślańskim przykładem czy niewdzięcznością tych wstrętnych pepików, którym żeśmy sami komunę obalali! Cóż – „inni nie widzą, ale wiadomo -to niewdzięczne ch… są!” powtarzaliśmy sobie/powtarzano nam, zaś opowiastka jak to 10-milionowa Solidarność, papież,  Wałęsa i kto tam jeszcze rozwalili Blok Wschodni, następnie zaś oddając nam przodownictwo w dziele transformacji ekonomiczno-ustrojowej – była mitem założycielskim III RP. W kolejnych latach wprawdzie jedne elementy z niego wypadały (Wałęsa…), inne były dopisywane – jednak elity pilnowały nie słabiej niż sanacja i komuniści, by nikt szczególnie nie ośmielał się tej opowiastki weryfikować i kwestionować, np. wskazując na  systemowe przyczyny wygaszenia systemu blokowego, inspirację zagraniczną, wpływy zachodniego systemu bankowego i tamtejszych agencji wywiadowczych  itp. W efekcie już nie wnikając, czy faktycznie chociaż przez chwilę mieliśmy niepodległość i co nią było – to na pewno tego czegoś nie wzięliśmy sobie sami.

 

Nagle jednak, w ostatnich kilku latach – doszło do kolejnej zmiany akcentów. Według wersji na dziś – wprawdzie niepodległość odzyskaliśmy sami (co jak wspomniano - jest nieprawdą), ale obecnie już sami jej nie utrzymamy (co jest kłamstwem drugim i jeszcze poważniejszym). Niedawni główni piewcy „czynu własnego” – na wyprzódki wyliczają jak  Polska rzekomo dotąd mocarstwowa jest jednocześnie zbyt słaba, by trwać niezależnie, by bronić swojej niepodległości własną armią, by utrzymywać i chronić własnych obywateli własną gospodarką i by samodzielnie i wyłącznie stanowić prawo na własnym terytorium.

 

I to jest dopiero szydercza pointa do sporu – niepodległość dana czy wzięta. Nie w tym bowiem rzecz skąd ją wzięliśmy – ale co z nią robimy, cyklicznie tracąc i ani tego nie żałując, ani nawet nie widząc, że znów jej nie mamy.

 

Konrad Rękas

KOMENTARZE

  • 5 x *
    A już zwątpiłęm w to, że jeszcze są Polacy przytomni. Dziękuję za tę notkę.
  • @nikander 07:08:27
    O kurcze - to Pan akceptuje rolę Piłsudskiego?
    Czyżby rzeczywiście zaczął Pan myśleć "po polsku" i dążyć do zgody narodowej?
    Jestem pod wrażeniem...
  • @Autor
    Opracowanie cenne i "dość dobre".
    Pomija bowiem zasadniczą kwestię dotyczącą w ogóle rozpatrywania przez i zaborców i Ententę kwestii polskiej niepodległości.
    Po 120 latach nieistnienia - w zasadzie nie powinno być śladu myśli polskiej. Skąd zatem samo rozważanie o niepodległej Polsce?

    Polska miała istotny, jeśli nie zasadniczy, wpływ na rozwój Europy o ile chodzi o sposób organizacji życia państwowego. Większość Instytucji Publicznych z których Zachód jest tak dumny, jest wzorowana na polskich wzorach.
    To dlatego wpływy polskości były i są ciągle zauważalne, a "manipulatorzy" z jednej strony chcą zlikwidować pamięć o nich i o Polsce, a z drugiej przypisać sobie te rozwiązania.
    Problem w tym, że są to wersje karykaturalne, bez zrozumienia i zakorzenienia, stąd prowadzące do degeneracji społeczeństw.
    Stąd, można domniemywać, poczucie, potrzeba zachowania skansenu polskiego - jako wzoru, ale też wzoru, który można krytykować i poniżać na wszelkie możliwe sposoby.

    Obecna sytuacja jest tego jednoznacznym potwierdzeniem.
  • Niepodleglosc Polski zalatwil pianista Ignacy Paderewski po koncercie
    dla prezydenta USA, Wilsona w 1916 roku w Bialym Domu.
  • @Krzysztof J. Wojtas 07:47:22
    Gratuluje przypływu czarnego humoru. Czyżby po cytrynówce?
  • @nikander 08:31:45
    Pan, jak widzę, nigdy nie trzeźwieje. Widać, słychać i czuć.
  • Polsce niepodległość dał ZSRR
    ...i pilnował jej przez pięćdziesiąt lat, do casu, aż Rosjanin Gorbaczow dokonał pieriestrojki i pchnął nas w objęsia NATO.
  • @Talbot 09:30:47
    No popatrz. Można czasem coś mądrego napisać ? Można...
  • @SZS 09:43:11
    "No popatrz. Można czasem coś mądrego napisać ? Można.."

    To był cytat z Gazety Wyborczej.
  • Najbardziej niepodległa Polska była za PRLu.
    Jeżeli niepodległość mierzyć miarą suwerenności gospodarczej to najwięcej tej suwerenności Polska miała za PRLu.
    Przed wojną Polska prawie nie miała własnej gospodarki wielkie latyfundia należały do Watykanu, bankowość, przemysł należały do żydów.
    Polacy byli tylko drobnymi rolnikami na wsi i tanią sił roboczą w miastach.
    Na wsi pracowali na latyfundiach Watykanu a w mieście pracowali dla żyda.

    Po wojnie w czasach PRLu Polacy budowali własną Polską gospodarkę od podstaw po zniszczeniach wojennych.
    Rola Watykanu i żydów została ograniczona a gospodarka należała do Państwa Polskiego i pracowała dla Narodu Polskiego.
    Przed wojna gospodarka pracowała albo dla Watykanu albo dla żyda.

    Po 89rr solidaruchy natychmiast przywróciły przedwojenne relacje...
    Dzisiaj znowu Polacy pracują na latyfundiach Watykanu (KK czyli Watykan bo struktura hierarchiczna, jest największym właścicielem ziemskim w Polsce) a w przemyśle bankowo`sci pracują na bogactwa globalnego żyda,

    Dzisiaj toczy się walka między odłamami globalnego żydostwa (PO i PIS) o Polskie sukno.
  • Autor
    ...dla zrozumienia fenomenu odzyskania przez Polskę niepodległości, warto być może uświadomić sobie ogólnie pomijany, a wysoce prawdopodobny związek przyczynowo skutkowy między tym (odzyskaniem niepodległości) a faktem powstania rok wcześniej bolszewickiej Rosji sowieckiej - z punktu widzenia całej Europy ewentualna - a przewidywana - ekspansja Sowietów na zachodnią część kontynentu była zagrożeniem nie do zlekceważenia -

    - więc trudno o lepsze antidotum, niż stworzenie między ZSRR a Niemcami i resztą Europy bufora sanitarno-zbrojnego w postaci państwa polskiego - zatem wyekwipowano i wsadzono do pociągu więźnia Piłsudskiego, by ten plan zrealizował

    zresztą historia ekwipowania i wsadzania do wagonów na Zachodzie różnych agentów - by ci realizowali co im zadano na Wschodzie - ma dłuższą tradycję...
  • @Oscar 12:10:39
    To prawda! Za PRL-u Polska była bardziej niepodległa niż dzisiaj.
    Jak można tego nie widzieć?
    Wracając do "odzyskania" niepodległości to zacytuję Jędrzeja Giertycha:
    "Rozpowszechniona propaganda głosi, że jedną z głównych przyczyn niepodległości Polski była rewolucja rosyjska. Muszę się temu poglądowi sprzeciwić.
    Niepodległość Polski była przede wszystkim rezultatem pobicia Niemiec. Już od roku 1915 Rosja nie panowała nad większą częścią ziem polskich. W końcu wojny cała Polska była zajęta przez wojska niemieckie i austriackie i to Niemców i Austriaków, a nie Rosjan, trzeba było z ziem polskich usuwać i pokonywać (...)
    Także i traktat wersalski oznaczał zwycięstwo nad Niemcami."
  • @Robik 14:18:28
    To fakty historyczne (nie Rosjan ale Niemców i Austriaków rozbrajano.. Rosjan nie było na ziemiach Polskich w tym czasie...

    Z Politycznego punktu widzenia Polska powstała nie tylko dzięki Polakom ale dzięki wycieńczeniu wojną wielkiej trojki Europy ...
    Mając dość wojny wszyscy uznali że dobrze jest stworzyć takie neutralny bufor między potęgami który zapewni bezpieczeństwo każdej ze stron.

    Niestety natychmiast po utworzeniu tego "buforu" mocarstwa zaczęły grać tym "buforem"... Wykorzystano Piłsudskiego do ataku na ZSRR..zainicjowano marsz na Kijów... ze wszystkimi tego konsekwencjami (z wywózkami i Katyniem włącznie).

    W czasach PRLu Polska była takim nieagresywnym pokojowym buforem
    między wschodem i zachodem

    Po 89r Polska znowu stała się agresorem z agresją ukierunkowaną przez nowych "kuratorów" na wschód...i wszędzie tam gdzie nowym globalnym kuratorom to pasowało (Afganistan, Irak, Jugosławia, Gruzja, Libia, Syria....
    Polska za sprawą solidaruchów stała się członkiem globalnej bandy zbrodniarzy.
  • @Oscar 14:46:42
    Honor and Glory to the Heroes !

    Morze biało-czerwonych flag. Coś pięknego! Transmisja w TVP INFO i relacja na portalu http://tvp.info

    https://pbs.twimg.com/media/DrupSNbWsAEga7F.jpg
  • @Husky 15:45:09
    Marsz zakneblowanych.
    Na świecie marsze się organizuje by światu coś powiedzieć czasem wykrzyczeć.. czasem pokazać
    Do tego służą transparenty oraz okolicznościowe przemówienia.

    Ten dzisiejszy marsz smutasów bez prawa głosu jest równie radosny jak marsz jeńców niemieckich na Placu Czerwonym w Moskwie.
    Też nie mieli żadnych transparentów i niczego światu nie mówili.

    Z przodu otoczone służbami i bezpieką żydostwo a dalej smutasy bez prawa głosu.

    Można by to zatytułował "Marsz niewolników" podobny do tego wzmiankowanego w Moskwie na Placu Czerwonym.
  • @Oscar 16:56:07
    A teraz, na przeciwko tych ponad 200 tysięcy ludzi z biało-czerwonymi flagami staje bufetowa, cała na czerwono, i mówi:
    Hozwiązuję wam ten mahsz, piehdoleni faszyści!


    https://pbs.twimg.com/media/Dru7VLnWkAA-32P.jpg
  • @Oscar 16:56:07
    Warsaw, Poland: Hundreds of thousands Poles celebrate the 100th anniversary of independence. With the president, prime minister and the leader of the ruling party PIS leading the march the Poles support their country, history and tradition. ⁦

    https://pbs.twimg.com/media/Dru5xlOWwAAn5zK.jpg
  • @Oscar 14:46:42
    W 1987 chyba roku na spotkaniu OBWE w Wiedniu dziennikarze zapytali szefa radzieckiego MSZ czy Z.Radziecki zgodził by się na zjednoczenie Niemiec. Ku zdziwieniu wszystkich Edward Szewardnadze odpowiedział, że tak, pod warunkiem, że między ZR a Niemcami będzie utworzona strefa buforowanie, rozbrojona i pozbawiona przemysłu ciężkiego. No to mamy.
  • @Husky 17:03:34
    .. a lud dalej nie ma głosu... władze nie pozwoliły.

    To nawet w PRLu lud głośni poprzez transparenty wyrażał różne treści.
    czasem własne.

    a jest tyle do powiedzenia o Polsce tyle trzeba zmienić, usprawnić, osiągnąć ... tylu problemom trzeba się przeciwstawić..zaoponować zaprotestować..
    a tu nic naród zakneblowany... bez głosu w sprawach Polski.

    żenujące widowisko... zero spontaniczności...zero prawa do spontanicznego głosu...

    tak wolność czy demokracja na pewno nie nie wyglądają.
  • @Oscar 17:23:34
    .. o już skojarzyłem skąd znam takie nieme marsze...

    to na pogrzebach ludzie mazerują w milczeniu.... bez przekazywania żadnych informacji światu.. do tego okolicznościowe przemówienie...
    czasem dwa... i do piachu...

    Dzisiaj widać w TV tyle samo radości i entuzjazmu.
  • @Oscar 17:23:34
    Poland, a great country - Congratulations on the 100th Anniversary of your Independence. I will never forget my time there!

    https://pbs.twimg.com/profile_images/874276197357596672/kUuht00m_bigger.jpg


    https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1061650654194745344
  • @Oscar 17:23:34, takie tam migawki 2 godz po tym, kiedy VIPy rozwieziono bezpiecznie w domowe pielesze
    https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/JN5ktkqTURBXy84NGE5ZGJkMzY2YjQ5NjU5ZDk1MmQ4YjEyOGM4ZWFhZC5qcGVnkpUDAM0BiM0OgM0IKJUCzQLQAMPD

    https://twitter.com/MWszechpolska/status/1061644548072525824/photo/1
  • @Husky 17:30:47
    Kto to Boratowi napisał? Zresztą nieważne, to nic nie kosztuje, takie klepanie po plecach
  • Nie obyło się bez palenia flag
    https://twitter.com/MWszechpolska/status/1061652116064874496/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1061652116064874496&ref_url=https%3A%2F%2Fwiadomosci.wp.pl%2Fswieto-niepodleglosci-2018-ruszyl-wielki-marsz-6315701429053057a

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829